Ο Ανδρέας Παπανδρέου με τον Πολωνό Πρόεδρο Β. Γιαρουζέλσκι, 11/1987

Κωδικός τεκμηρίου: F127.22