Ο Ανδρέας Παπανδρέου στο μνημόσυνο του πατέρα του Γεωργίου Παπανδρέου, 1983


Η κηδεία του Ανδρέα Παπανδρέου, 26/06/1996


Η κηδεία του Ανδρέα Παπανδρέου, 26/06/1996


Η κηδεία του Ανδρέα Παπανδρέου, 26/06/1996


Η κηδεία του Ανδρέα Παπανδρέου, 26/06/1996


Ο Ανδρέας Παπανδρέου στο μνημόσυνο του πατέρα του Γεωργίου Παπανδρέου.