Η Μαργαρίτα Παπανδρέου και στελέχη του Π.Α.Κ. σε απεργία πείνας εξω από το Αμερικανικό προξενείο στο Τορόντο τουμ Καναδά, 1971


Η Μαργαρίτα Παπανδρέου και στελέχη του Π.Α.Κ. σε απεργία πείνας εξω από το Αμερικανικό προξενείο στο Τορόντο του Καναδά, 1971


Στελέχη του Π.Α.Κ. σε απεργία πείνας εξω από το Αμερικανικό προξενείο στο Τορόντο του Καναδά, 1971


Στελέχη του Π.Α.Κ. σε απεργία πείνας εξω από το Αμερικανικό προξενείο στον Καναδά, 1971


Η Μαργαρίτα Παπανδρέου και στελέχη του Π.Α.Κ. σε απεργία πείνας εξω από το Αμερικανικό προξενείο στον Καναδά, 1971


Η Μαργαρίτα Παπανδρέου και στελέχη του Π.Α.Κ. σε απεργία πείνας εξω από το Αμερικανικό προξενείο στον Καναδά, 1971


Στελέχη του Π.Α.Κ. σε απεργία πείνας εξω από το Αμερικανικό προξενείο στον Καναδά, 1971


Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, Ο Γ.Α. Παπανδρέου και στελέχη του Π.Α.Κ. σε απεργία πείνας εξω από το Αμερικανικό προξενείο στο Τορόντο του Καναδά, 1971


Η Μαργαρίτα Παπανδρέου και στελέχη του Π.Α.Κ. σε απεργία πείνας εξω από το Αμερικανικό προξενείο στον Καναδά, 1971


Η Μαργαρίτα Παπανδρέου και στελέχη του Π.Α.Κ. σε απεργία πείνας εξω από το Αμερικανικό προξενείο στον Καναδά, 1971


Ο Ανδρέας Παπανδρέου πρωτοστατεί σε αντιδικτατορικές διαδηλώσεις γαι την αφύπνιση της διεθνούς κοινής γνώμης, 1972


Η Μαργαρίτα Παπανδρέου με τον Γεώργιο Α. Παπανδρέου και στελέχη του Π.Α.Κ. σε απεργία πείνας έξω από το Αμερικανικό Προξενείο του Καναδά, 1972


Απεργία πείνας μελών του Π.Α.Κ. εξωτερικού κατά της Χούντας έξω από το Αμερικανικό Προξενείο στον Καναδά, 1973


Απεργία πείνας μελών του Π.Α.Κ. εξωτερικού κατά της Χούντας έξω από το Αμερικανικό Προξενείο στον Καναδά, 1973


Ο Ανδρέας Παπανδρέου σε απεργία πείνας μελών του Π.Α.Κ. εξωτερικού κατά της Χούντας έξω από το Αμερικανικό Προξενείο στον Καναδά, 1973


Ο Ανδρέας Παπανδρέου σε απεργία πείνας μελών του Π.Α.Κ. εξωτερικού κατά της Χούντας έξω από το Αμερικανικό Προξενείο στον Καναδά, 1973


Ομιλία του Ανδρέα Παπανδρέου σε αντιδικτατορική εκδήλωση ομογενών στο Δημαρχείο του Τορόντο στον Καναδά, 1973


Ομιλία του Ανδρέα Παπανδρέου σε αντιδικτατορική εκδήλωση ομογενών στο Δημαρχείο του Τορόντο στον Καναδά, 1973


Ομιλία του Ανδρέα Παπανδρέου σε αντιδικτατορική εκδήλωση ομογενών στο Δημαρχείο του Τορόντο στον Καναδά, 1973


Μέλη του Π.Α.Κ. εξωτερικού διαδηλώνουν κατά της Ελληνικής Χούντας, 1973


Η Μαργαρίτα Παπανδρέου και μέλη του Π.Α.Κ. εξωτερικού, διαδηλώνουν κατά της Ελληνικής Χούντας, 1973


Μέλη του Π.Α.Κ. εξωτερικού διαδηλώνουν κατά της Ελληνικής Χούντας, 1973


Μέλη του Π.Α.Κ. εξωτερικού διαδηλώνουν κατά της Ελληνικής Χούντας, 1973


Η Μαργαρίτα Παπανδρέου και μέλη του Π.Α.Κ. εξωτερικού, διαδιλώνουν κατά της Ελληνικής Χούντας , 1973


Μέλη του Π.Α.Κ. εξωτερικού διαδηλώνουν κατά της Ελληνικής Χούντας, 1973


Αντιδικτατορική εκδήλωση ομογενών στο Δημαρχείο του Τορόντο στον Καναδά, 1973


Μέλη του Π.Α.Κ. εξωτερικού διαδηλώνουν κατά της Ελληνικής Χούντας, 1973


Μέλη του Π.Α.Κ. εξωτερικού διαδηλώνουν κατά της Ελληνικής Χούντας, 1973


Μέλη του Π.Α.Κ. εξωτερικού διαδηλώνουν κατά της Ελληνικής Χούντας, 1973


Μέλη του Π.Α.Κ. εξωτερικού διαδηλώνουν κατά της Ελληνικής Χούντας, 1973


Αντιδικτατορική εκδήλωση ομογενών στο Δημαρχείο του Τορόντο στον Καναδά, 1973


Μέλη του Π.Α.Κ. εξωτερικού διαδηλώνουν κατά της Ελληνικής Χούντας, 1973


Αντιδικτατορική διαδήλωση μελών του Π.Α.Κ. εξωτερικού, 1973


Αντιδικτατορική διαδήλωση μελών του Π.Α.Κ. εξωτερικού, 1973


Αντιδικτατορική διαδήλωση του Π.Α.Κ. εξωτερικού, 1973